Rejstřík pojmů 

Bioluminiscence

Zpět na rejstřík

 - světélkování organických hmot a organismů a některých živo­čichů (hlubinné ryby, pavouci, brouci), světélkování hnijícího dřeva, masa, nebo podhoubí václavky je způsobeno bakteriemi. Podstata je částečně známá - svítící látkou je tzv. luciferin aktivovaný enzymem luciferázou. U našich světlušek je světlo zelené, ve středomoří žluté. Světélkují většinou jen samičky na zemi a vábí sámečky k páření, často se však tato signalizace užívá spíše k lovu, neboť samičky dovedou napodobovat signály jiných druhů a přilákaného samečka sežerou. Luciferin objevil již r. 1880 lyonský fyziolog R. Dubois a také luciferázu. K reakci s kyslíkem pak ještě je nutná přítomnost adenosintrifosfátu, přenašeče energie, jak zjistil r. 1946 McElroy. Svítící chemické reakce byly vyvolány i uměle reakcí chemických látek, například oxidací hydrazidu kyseliny aminoftálové v alkalickém prostředí peroxidem vodíku za katalýze hemoglobinu (krve), nebo triethanolového komplexu trojmocného kobaltu.