Rejstřík pojmů 

Bionika

Zpět na rejstřík

 - pochází z r. 1960 od Daytona, který si všiml, že některé zvláštní vlastnosti živočichů lze převést do technických zařízení. 

  Bionika je vědecký postup, s jehož pomocí lze přistoupit ke zkoumání přírodních výtvorů; za modely slouží obzvláště živé bytosti s dokonalou organizací. Tato dokonalost má inspirovat techniky v jejich bádání. 

Bionika se rovněž nazývá kybernetikou, a to v případě, kdy má za cíl reprodukovat do oblasti elektroniky systém vjemu, zpracování a řízení informace, včetně systému autoregulace stejným způsobem, jako je tomu u člověka. 

Sluchové vjemy např. spočívají ve využití zvukových vln poté, co se promění v nervové podněty. Rozsah vlnění, vnímaný a používaný člověkem, je však neúplný. Některá zvířata dokáží vnímat i to, co lidé nejsou schopni zaregistrovat. Tak již dříve vznikl sonar, zvukový radar, který používají nejen netopýři, ale i delfíni. Ti také zvláštním uspořádáním kůže snižují značně odpor vody a mohou velmi rychle plavat.  Totéž se dá říci o zraku, jenž umožňuje vnímat tvary, tedy i pohyb. Některé problémy nebyly dosud v praxi dořešeny, jako např. orientace na dlouhou vzdálenost. Co se týká čichu, člověk je na tom hůř než většina zvířat. Stejně jako zvířata, má i člověk tepelná čidla.

Mnozí živočichové jsou citliví na blížící se bouři nebo zemětřesení. Tyto vlastnosti u člověka chybí, nebo jsou už potlačeny.