Rejstřík pojmů 

Arnaud de Villeneuve

Zpět na rejstřík

 - se narodil v XIII. století v Montpellier. Byl považován za opravdového a věhlasného kouzelníka. Léčil nejednoho krále a papeže a pro svůj výjimečný talent byl velmi vyhledávaný a proslulý.

Byl to vynikající lékař; uměl však i věštit. Mluvil řecky, latinsky a arabsky, vyznal se v matematice a filozofii. Jeho vědomosti byly univerzální. Byl však především alchymistou (viz alchymie) a před papežem Bonifácem VIII. provedl přeměnu bezcenného kovu ve zlato. Ve svých alchymistických pracích se věnoval oboru, který se dnes nazývá chemie; objevil mimo jiné kyseliny, jako např. kyselinu sírovou, chlorovodíkovou a dusičnou.

Když však Arnaud de Villeneuve oznámil ve svých věštbách příchod Antikrista, seslala na něj církev hromy a blesky. Na příkaz papeže ho uvěznili, jenže představitel věřících záhy onemocněl a známého lékaře k němu povolali z vězení. Arnaud de Villeneuve hodnostáře uzdravil a ten ho nejen omilostnil, nýbrž ještě zahrnul dary.

Arnaud de Villeneuve sepsal pojednání o římských dějinách, formuloval četné magické formule, sestavil recepty na talismany (viz), léčení nemocných, znal tajné vědění kabaly (viz).

Utonul na lodi roku 1314. Tři měsíce po jeho smrti spálila španělská inkvizice všechny jeho knihy.