Rejstřík pojmů 

Anténa 

Zpět na rejstřík

 - z francouz. anténne - tykadlo, první užil pro registraci atmosférických výbojů Popov a r. 1896 pro radiotelegrafii Marconi. Slouží k zachycování elektromagnetických vln.