Rejstřík pojmů 

Amulet 

Zpět na rejstřík

 - z latinského amuletum a předpokládá se, že je to odvozenina slova amiliri, což znamená oddálit. Jeden z nástrojů magie (viz). Jedná se o určitý předmět, obvykle vyrobený kouzelníkem, který má nositele chránit a sloužit k odvrácení neštěstí. Může to být prsten, soška, řetízek s přívěskem, medailonek aj. Ochranný účinek je závislý na víře uživatele a spíše lze říci, že příčiny neúspěchu, když někdo amulet ztratí, spočívají v jeho psychické nejistotě. Materiál, z něhož je vyroben, i zobrazené ornamenty obsahují několik symbolických prvků najednou. Amulet je účinný pouze tehdy, nosí-li ho osoba neustále při sobě. (viz talisman). Nadpřirozená moc amuletu, stejně jako talismanu, je údajně pouze dílem silné autosugesce. (viz)