Rejstřík pojmů 

Ametyst

Zpět na rejstřík

 - krystalický fialově zabarvený minerál, kysličník křemičitý, polodrahokam. Krystaloterapie (viz) přičítá ametystu různé příznivé vlivy. Jde však o zcela spekulativní pověru, právě tak jako u jiných kamenů. Účinky lze přičíst pouze sugesci (viz)