Rejstřík pojmů 

Almagest 

Zpět na rejstřík

 - arabský název Ptolemaiova spisu Megalé syntaxis, který shrnoval veškeré starověké názory astronomické v jednu zeměstřednou soustavu. Ovládal astronomii přes tisíc let.