Rejstřík pojmů 

Akumulátor 

Zpět na rejstřík

 - je zařízení k hromadění a uschovávání energie, zpravidla elektrické a to na základě elektrochemické reakce.