Rejstřík pojmů 

Aktivace

Zpět na rejstřík

 - uvedení látky, hmoty, třeba i živé do aktivního stavu, tj. do schopnosti určitým způsobem reagovat nebo získat nové vlastnosti. Děje se tak obvykle vnějším vlivem, například elektrickým, magnetickým polem, světlem, zahřátím atd.