Rejstřík pojmů 

agens

Zpět na rejstřík

 - neboli činitel - má v parapsychologii (viz) přesně vymezený význam, odlišující se od významu obecného. Agens je osoba nebo věc - původce spontánního či pokusně vyvolaného jevu.

Obvykle se objevuje v popisu experimentů, výzkumů či spontánních skutků ve spojitosti s parapsychologickými jevy. Agens je vůdčí osoba pokusu, která vyslala signál, často v podobě duševního obrazu, jindy zvuku či kontaktu schopného podnítit zrod jevu, čili jevu souvisejícího s parapsychologií. Je to agens, který vyvolává reakci a často i ten, kdo zaznamenává získané výsledky.

Úloha činitele je v experimentech z oblasti parapsychologie prvořadá.