Rejstřík pojmů 

afekt

Zpět na rejstřík

 - z psychologie. Označuje pocity jedince. Může to být cokoli; kupř. přání, úzkost, hněv, pocit viny, veškeré citové prožívání jako láska, vášeň, nenávist atd.

Zevšeobecňující pojem se užívá obvykle k zamezení rozvleklých detailů, výčtů, seznamů a příkladů tam, kde lze upustit od komentáře.

Někdy se ho používá ve výzkumných zprávách nebo komentářích o přenosu myšlenek či jevech podvědomí.