Rejstřík pojmů 

Abrakadabra

Zpět na rejstřík

- termín je tajuplnou magickou formulí nejistého původu, která má často podobu trojúhelníku.

V minulosti slovo ABRAKADABRA považovali za talisman a lidé ho nosili u sebe, bylo napsané na čistém pergamenu, uscho­vané v zeleném váčku, zavěšeném na krku jako medailón. Někdy bylo také vyryto na medailí.

Pro názornost nejklasičtější obrazec vytvořený z písmen formule:

ABRACADABRA

ABRACADAB

ABRACAD

ABRAC

ABR

Další příklad jiného rozmístění:

ABRACADABRA BRACADABRAB RACADABRABR ACADABRABRA CADABRABRAC

ADABRABRACA DABRABRACAD ABRABRACADA BRABRACADAB RABRACADABR

ABRACADABRA