Tyto stránky pojednávají o základních otázkách psychotroniky - jejího vzniku, vývoje, i problémech její existence v budoucnu.

Přináší přehled názorů, termínů, osobností psychotroniky v ČR i ve světě.

Stránky jsou výrazem snahy Sdružení badatelů v psychotronice pozvednout její teoretickou a praktickou úroveň nad dnešní pokleslé formy a přebujelou komercionalizaci, jejíž důsledkem je  neobyčejná degradace.STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR