Osobnosti v psychotronice (ČR)

Josef Wolf 

Narodil se roku 1927 v Praze. Vystudoval přírodovědeckou a filozofickou fakultu Karlovy univerzity a zde také jako asistent působil od roku 1950. Přispěl k rozvoji kulturní a sociální antropologie a stal se spoluzakladatelem integrální antropologie v mezinárodním měřítku. Přeložil mimo jiné Darwinovy publikace O původu člověka (1971) a Cesty kolem světa (1959). 

V letech 1974 až 1988 působil na Ústavu školských informací při ministerstvu školství, poté přestoupil na Psychologický ústav Československé akademie věd, kde pracoval až do roku 1990. 

Posledních téměř dvacet let je nezávislým publicistou a spisovatelem. Je členem Klubu autorů literatury faktu. Zároveň je hostujícím profesorem UK v Praze a v zahraničí. Titul profesor honoris causa převzal na univerzitě v Antverpách v roce 1999.