Osobnosti v psychotronice (ČR)

L. L. Vasiljev

L. L. Vasiljev - leningradský profesor neurofyziologie, žák manželů Bechtěrevových, který už v 30. letech 20. století intenzívně zkoumal především telepatii, od roku 1960 vedl první laboratoř pro výzkum psychotroniky v SSSR.

Vasiljev považoval za nejpodstatnější přínos psychotroniky, že umožní odhalit dosud nepoznanou energetickou formu vázanou na živé organizmy. Po desetiletí patřil k hlavním představitelům psychotroniky v SSSR.