Osobnosti v psychotronice (ČR)

W. H. C. Tenhaeff

W. H. C. Tenhaeff - profesor psychologie utrechtské univerzity, ředitel Parapsychologického institutu při této univerzitě, šéfredaktor časopisu "Tjidschrift voor parapsychologie". 

 W. H. C. Tenhaeff důsledně používal psychologické metodiky v parapsychologii, zaobíral se osobnostní strukturou pokusných osob, způsobem vzniku jejich asociací apod. Můžeme ho klasifikovat jako představitele kvalitativně kvantitativní metodiky v parapsychologii.