Osobnosti v psychotronice (ČR)

Ing. Milan Smrž

- (1948)

- studoval na VŠCHT, kde pracuje jako asistent. Od roku 1979 působil jako externí spolupracovník Psychoenergetické laboratoře při VŠCHT Praha.

Od roku 1981 byl členem vedení. Věnoval se zejména mentální fotografii a psychokinetickým jevům. Publikoval v mnoha sbornících, časopise Gemma. Rozsáhlá přednášková činnost.