Osobnosti v psychotronice (ČR)

J. B. Rhine

J. B. Rhine - americký profesor psychologie, žák McDougalla, ředitel Nadace pro výzkum člověka při univerzitě v Durhamu, šéfredaktor časopisu "The Journal of Parapsychology". 

 Jeho zásluhou byla přepracovaná a důsledně uplatňovaná v praxi metodika statistického důkazu.

J. B. Rhine je nejvýraznější představitel parapsychologie na Západě.