Osobnosti v psychotronice (ČR)

doc. PhDr. Milan Nakonečný, CSc.

- (1932)

- vystudoval pedagogiku a psychologii na Vysoké škole pedagogické v Praze a obor klinické psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze.

Od roku 1962 působil v Praze na vysoké škole jako odborný asistent, v období normalizace musel školu opustit a pracoval znovu jako psycholog, výzkumný pracovník a středoškolský učitel. Na začátku r. 1990 se vrátil znovu na Filozofickou fakultu, je vedoucím katedry sociální práce a vzdělávání dospělých, kde přednáší obecnou psychologii a psychologii osobnosti. Je členem American Society for Psychical Research. Autor vysokoškolských skript a několika knih, m. j. Lexikon magie.