Osobnosti v psychotronice (ČR)

Oldřich Hradil

 - narodil se v roce 1912 a žil v Brně. Pracoval  především  s  proutkem,  k  hledání  vody,  geopatogenních  zón  i podzemních  chodeb.  Pokud  mohl,  pomáhal  lidem vkládáním rukou - svojí bioenergií. Mezi jeho "pacienty" patřily i známé osobnosti - zpěváci  a  herci.
 Přicházeli  za  ním  i  lidé  se žádostí najít pohřešované  osoby.  Jeho  soukromé badatelské úsilí patřilo ale i dalším  oblastem  -  bylo  to pátrání po síti podzemních chodeb na Moravě, ale i v západních Čechách. Se skupinkami nadšenců pracoval i na   rekonstrukci   starých  hradišť, podílel se  na  průzkumu archeologických  lokalit. Díky jeho plzeňským přátelům se podařilo na př. zachovat dokumentaci o rekonstrukci keltského hradiště Žďár u Rokycan, Vladař u Žlutic i průběhy podzemních chodeb v dalších lokalitách. Dosud existují i jeho psychotronické pomůcky - proutky a virgule vlastních konstrukcí.

Jeho aktivní činnost trvala do jeho pozdního věku. Tu přerušila až  smrt.  Oldřich  Hradil  zemřel v Brně 19. července 1989 ve věku 77 let.  

Foto : 1-3 psychotronické pomůcky O. Hradila. © KPU¨FO, 1995