Osobnosti v psychotronice (ČR)

Tofik Dadašev 

se stal populárním v polovině 70. let 20. století. Dokázal totiž číst myšlenky a své umění demonstrovali na pódiích. Zcela náhodně vybraný člověk z obecenstva myslel na úkol, který měl Dadašev udělat. Přesné znění napsal na lístek a předal jinému divákovi ke kontrole, rovněž zcela náhodně vybranému. Například najít blok v tašce, kterou divák přehodil přes svoji židli, dojít na určité místo a podobné. A pak už obecenstvo jen žaslo.

Dadašev na své schopnosti přišel při hodině literatury ve škole, kdy se mu podařilo vsugerovat chybu učitelce, která pravé recitovala báseň. Zadrhla se a nemohla pokračovat, takže nakonec raději odešla ze třídy. Tehdy si sice původně myslel, že jde o náhodu, ale postupně zjistil, že skutečně umí číst myšlenky druhých. Přesto dlouho nabíral odvahu a sebejistotu, než se rozhodl odjet do Moskvy nechat přezkoumat své schopnosti i odborníky.

Ti zjistili, že Dadašev nejen ovládá hypnózu, ale skutečně čte myšlenky. Jejich úkoly byly mnohem složitější, než kousky, které dokázal předvést na pódiu, ale přesto obstál. Jak ale sám připouští, není neomylný, záleží to na člověku, kterého má proti sobě. Pokud jde o silnou osobnost, mohou být i její myšlenky pro něj jen velmi obtížně čitelné. Vysvětlit podstatu tohoto jevu se však dosud nepodařilo.

Sám Dadašev uvádí, že ve formě své schopnosti udržuje psychologickým cvičením a dietou, protože si uvědomuje, že je může rozvíjet jen při dobrém a psychickém zdraví.