Osobnosti v psychotronice (svět)

Gérard Croiset

(1909 - 1981)

- holandský jasnovidec. Od nejrannějšího dětství věděl o věcech, odehrávající se ve velké vzdálenosti. Za pomocí induktorů (pomocných předmětů) z nich určoval minulé události (retrokognice), v r. 1953 za pomoci kousku kosti popsal jeskyni, z které pocházela, její okolí i prehistorické obyvatele, stejně jako náboženský ceremoniál, ve kterém kost hrála určitou roli. Objasňoval zločiny, spolupracoval s policií. Proslulost si získal svými tzv. „židlovými testy“, při kterých předem určoval, jaká osoba bude v sále sedět na vylosované židli.