Osobnosti v psychotronice (ČR)

H. Bender

H. Bender - profesor psychologie na Univerzitě ve Freiburgu nad Br., vedoucí Institutu hraniční psychologie a psychohygieny, jehož hlavním cílem je výzkum psychotroniky.

Autor mnoha publikací o psychotronice, šéfredaktor časopisu "Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie".