Kontakty


BadatelskÚ organizace 

Centrum KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO Klub psychotroniky a UFO, z.s. Sdru×enÝ badatel¨ v psychotronice
E-mail: kpufo@kpufo.cz